DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Marka DS Automobiles, wprowadzona do obrotu przez Automobiles Citroën, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem obrotowym 159 000 000 euro, z siedzibą pod adresem 2-10 Boulevard de l’Europe, 78300 Poissy, numer B 642 050 199 w rejestrze przedsiębiorstw w Wersalu, zwana dalej „Producentem”.

Producent zobowiązuje się do udostępnienia swoich Stron internetowych, intranetowych i ekstranetowych, aplikacji mobilnych itp. zgodnie z art. 47 ustawy nr 2005-102 z dnia 11 lutego 2005 r.

Przygotowywany jest wieloletni plan działania oraz plan działania na 2020 rok, który zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

Niniejsze oświadczenie o dostępności dotyczy strony internetowej www.concessionnaire.dsautomobiles.fr. Strona została uruchomiona 27 lipca 2020 roku.

STATUS ZGODNOŚCI

Strona internetowa www.concessionnaire.dsautomobiles.fr jest częściowo zgodna z krajową normą dotyczącą poprawy dostępności, wersja 4.

TECHNOLOGIA WYKORZYSTANA DO PUBLIKACJI STRONY

• HTML5
• CSS
• JavaScript
• Framework Symfony 2
• PHP

AGENCI UŻYTKOWNIKA, NARZĘDZIA I TECHNOLOGIE POMOCNICZE WYKORZYSTYWANE DO SPRAWDZANIA DOSTĘPNOŚCI TREŚCI

Przed wykonaniem bardziej szczegółowego audytu sprawdzenie przywrócenia treści zostało przeprowadzone za pomocą narzędzia www.webaccessibility.com.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

Niezgodność
Ta sekcja zostanie uzupełniona później, po przeprowadzeniu audytu uzupełniającego.

Treści niepodlegające obowiązkowi dostępności
Ta sekcja zostanie uzupełniona później, po przeprowadzeniu audytu uzupełniającego. Elementy dostarczane przez osoby trzecie, które nie są kontrolowane przez Producenta, podlegają wyłączeniu.

INFORMACJA ZWROTNA I KONTAKT

„Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do treści lub usługi, skontaktuj się z menedżerem strony internetowej www.concessionnaire.dsautomobiles.fr, aby uzyskać informacje o dostępnej alternatywie i otrzymać żądaną treść w innej formie.

• Wyślij wiadomość: https://dsautomobiles-fr-fr.custhelp.com/app/ask/
• Skontaktuj się z marką DS: https://www.dsautomobiles.fr/contact.html ”

PROCEDURY ZARADCZE

Użyj tej procedury w następującym przypadku:

Powiadomiłeś menedżera serwisu o problemie z dostępnością, który uniemożliwia Ci dostęp do treści lub jednej z usług portalu i nie otrzymałeś zadowalającej odpowiedzi.

• Wyślij wiadomość do rzecznika praw (https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/)
• Skontaktuj się z przedstawicielem Rzecznika Praw w Twojej okolicy (https://www.defenseurdesdroits.fr/saisir/delegues)
• Wyślij list pocztą (bezpłatnie, nie używaj znaczka)

Rzecznik praw
Freepost 71120
75342 Paris CEDEX 07 ”