DEKLARACJA ZGODY

Zgadzam się na to, że moje prywatne dane mogą być wykorzystywane w celu wysyłania mi informacji o produktach i usługach DS przez firmę AUTOMOBILES CITROËN SA, działającą pod marką DS Automobiles, z siedzibą przy 7 rue Henri Sainte-Claire Deville 92500 Rueil-Malmaison, Francja, będącą administratorem danych w celach marketingowych, identyfikacyjnych i związanych z potwierdzeniem.

Moje dane osobowe, w tym dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko*, numer klienta, data urodzenia, numer prawa jazdy), dane szczegółowe (np. adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu) oraz dane identyfikacyjne pojazdu (np. numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), numer rejestracyjny) będą przetwarzane – tam, gdzie są one dostępne – w związku z powiązanymi informacjami, danymi pojazdu i usługami, w tym specyfikacją produktów i usług (np. dane modelu, wyposażenia, mocy, sprzętu i oprogramowania), danymi technicznymi (np. części i akcesoria), danymi otrzymanymi przez warsztat i serwis, w tym danymi z systemu diagnostycznego* i kontroli pojazdu.

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, której udzieliłem/am zgodnie z aktualnym art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Moje dane będą przetwarzane i udostępniane w celach określonych poniżej w następujących obszarach:

Dane

Dane osobowe, adres i dane identyfikacyjne pojazdu w połączeniu z danymi z umowy, danymi pojazdu i usług, w tym specyfikacją produktu i usług, danymi technicznymi części i akcesoriów, danymi związanymi z wizytami w serwisie, sprzedażą i usługami.

Cele

Obsługa klienta: na przykład zaproszenia na wydarzenia, informacje o aktualizacjach (technicznych) dotyczących mojego samochodu lub jakiegokolwiek innej usłudze dotyczącej samochodu, powiadomienie o terminach obsługi / przeglądu / kontroli samochodu lub wsparcie w przypadku awarii.

Informacje dla klientów: kontakt, na przykład dotyczący nowych i używanych samochodów, ofert finansowania i leasingu, usług dealerów, ofert serwisów i przeglądów, zakończenia umów finansowania lub leasingu lub kroków mających na celu poprawę jakości mojego samochodu.

Reklama: indywidualna lub spersonalizowana reklama dotycząca ofert, produktów i usług oraz związana z nimi identyfikacja i potwierdzenie.

Adresaci :

Wymienione poniżej podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie moich danych osobowych mogą udostępniać te dane usługodawcom (przetwarzanie danych) zaangażowanym w realizację załączonych celów, w szczególności:

• PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Francja

• Capgemini (Capgemini Technology Services, 5/7 rue Frédéric Clavel – 92287 Suresnes Cedex – Francja), współpracujący z podmiotami przetwarzającymi dane, znajdującymi się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w kraju nieposiadającym odpowiedniego stopnia ochrony danych. Nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, istnieją jednak odpowiednie zabezpieczenia – w tym przypadku są to Standardowe Klauzule Umowne UE (SKU UE). Aby uzyskać egzemplarz, należy postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod linkiem: https://www.capgemini.com/resources/capgemini-binding-corporate-rules/

• Atos (Atos SE, River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95877 BEZONS CEDEX, Francja), współpracujący z podmiotami przetwarzającymi dane, znajdującymi się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w kraju nieposiadającym odpowiedniego stopnia ochrony danych. Nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, istnieją jednak odpowiednie zabezpieczenia – w tym przypadku są to Standardowe Klauzule Umowne UE (SKU UE). Aby uzyskać egzemplarz, należy postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod linkiem: https://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding-corporate-rules.pdf

• IBM GBS France, 17 Avenue de l’Europe, 92275 Bois-Colombes, Francja, która korzysta z usług innych podwykonawców z siedzibami poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), a zatem w kraju bez odpowiedniego poziomu ochrony danych. Komisja Europejska nie podjęła decyzji w kwestii odpowiednich regulacji w tym zakresie, jednak zaplanowane jest zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń, którymi w tym przypadku są wiążące reguły korporacyjne. Aby uzyskać ich kopię, kliknij w poniższy link: https://www.ibm.com/privacy/details/us/en/bcr.html

• Salesforce (Salesforce.com EMEA Limited, Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, Wielka Brytania), znajdujący się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w kraju nieposiadającym odpowiedniego stopnia ochrony danych. Istnieją odpowiednie zabezpieczenia – w tym przypadku są to Standardowe Klauzule Umowne UE (SKU UE). Aby uzyskać egzemplarz, należy postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod linkiem: https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/misc/Salesforce-Processor-BCR.pdf

• LiveRamp France, 25-29 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret, Francja. Dane mogą być przekazywane firmom z grupy LiveRamp, w Europie i poza jej granicami, pod warunkiem uzyskania odpowiedniego upoważnienia w razie potrzeby. LiveRamp Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych posiada certyfikat Privacy Shield powiązany z metodą autocertyfikacji dla firm z siedzibami w Stanach Zjednoczonych, uznaną przez Komisję Europejską za zapewniającą odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych przez podmiot europejski przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych (www.privacyshield.gov).

Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych przez podmioty odpowiedzialne za opisane powyżej przetwarzanie w celu określenia moich dokładnych wymagań, aby móc zaoferować mi najlepszej jakości usługi i doświadczenia oraz w celu uniknięcia ewentualnych niespójności dotyczących wskazanych celów (obsługa klienta, informacje o klientach, reklama i zapytania klientów). Podmioty te wykorzystują reguły biznesowe do wykrywania możliwej zbieżności między dwoma lub więcej plikami w celu ich połączenia, nawet jeśli pochodzą z różnych źródeł i systemów (zapytania online do Automobiles Citroën, udział w wydarzeniach marketingowych DS, korzystanie z MyDS) w celu utworzenia jednego, spójnego i aktualnego pliku zawierającego dane klienta.

Moje dane osobowe będą przechowywane w powyższych celach przez trzy lata od daty ostatniego kontaktu z jednym z ww. administratorów.

Potwierdzam znajomość moich praw związanych z prywatnością i danymi kontaktowymi, opisanych w polityce prywatności.